GIỚI THIỆU
ĐÔI NÉT VỀ QUẢN TÀI VIÊN THỊNH TRÍ

Công ty Hợp danh Quản lý và Thanh lý Tài sản Thịnh Trí được thành lập theo Quyết định của Sở Tư Pháp Tp.Hồ Chí Minh, là một đơn vị chức năng của hoạt động bổ trợ tư pháp trong Hệ thống Luật Thịnh Trí. Kể từ khi được thành lập, Quản tài viên của Hệ thống Luật Thịnh Trí đã không ngừng phát triển chuyên sâu các lĩnh vực hoạt động của mình, cơ cấu hoạt động của công ty được tổ chức với các bộ phận chuyên môn hoá cao về từng vấn đề và vụ việc cụ thể, nhằm cung cấp cho khách hàng dịch vụ pháp lý tốt và tối ưu nhất.

Quản tài viên hệ thống Luật Thịnh Trí sẽ giúp khách hàng xác minh, thu thập, quản lý tài liệu, chứng cứ liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã; lập bảng kê tài sản, danh sách chủ nợ, danh sách người mắc nợ; bảo quản tài sản; ngăn chặn việc bán, chuyển giao tài sản mà không được phép của thẩm phán; ngăn chặn việc tẩu tán tài sản; tối đa hóa giá trị tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã khi bán, thanh lý tài sản. Đề xuất với thẩm phán về việc thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã để bảo đảm chi phí phá sản; tổ chức việc định giá, thanh lý tài sản; báo cáo cơ quan thi hành án dân sự, thông báo đến người tham gia thủ tục phá sản có liên quan về việc giao cho cá nhân, tổ chức thực hiện thanh lý tài sản; gửi các khoản tiền thu được vào tài khoản do tòa án, cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền mở tại ngân hàng.

Ngoài ra Quản tài viên hệ thống Luật Thịnh Trí còn đại diện cho doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã không có người đại diện theo pháp luật; báo cáo về tình trạng tài sản, công nợ và hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã, tham gia xây dựng kế hoạch phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán.

Công Ty Hợp Danh Quản Lý Và Thanh Lý Tài Sản Thịnh Trí

Giám Đốc

Lê Văn Ngọc

QUẢN TÀI VIÊN THỊNH TRÍ
TẦM NHÌN SỨ MỆNH

Quản tài viên là một nghề mới tại Việt Nam, là một trong hai chủ thể được hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trong quá trình giải quyết phá sản, bên cạnh doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản. Quản tài viên có thể hành nghề độc lập với tư cách cá nhân hoặc hành nghề trong doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản thông qua việc thành lập doanh nghiệp hoặc hợp đồng làm việc. Quản tài viên được xem là sự “cởi trói” về mặt thủ tục cho việc phá sản doanh nghiệp trong thời điểm hiện nay. Thấu hiểu điều đó Quản tài viên của hệ thống Luật Thịnh Trí luôn nỗ lực, cố gắng để mang đến cho quý khách hàng những dịch vụ tốt nhất, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp theo quy định pháp luật.

QUẢN TÀI VIÊN THỊNH TRÍ
GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Với phương châm phục vụ “Đúng cam kết, trọn niềm tin” của Hệ thống Luật Thịnh Trí, Công ty Hợp danh Quản lý và Thanh lý Tài sản Thịnh Trí cam kết đem tới Quý khách hàng dịch vụ quản tài viên với chất lượng tốt, chuyên nghiệp, nhanh chóng, chính xác, đúng pháp luật, Quản tài viên Thịnh Trí luôn phấn đấu và mong muốn sẽ trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy của Quý khách và Quý doanh nghiệp.