Có xin cấp lại chứng chỉ hành nghề Quản tài viên được không?

27 tháng 05, 2021

Tôi hiện mới được cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên. Tuy nhiên do không cẩn thận nên tôi đã làm mất chứng chỉ hành nghề. Vậy cho tôi hỏi là tôi có xin cấp lại chứng chỉ hành nghề Quản tài viên được không?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định 22/2015/NĐ-CP thì anh thuộc trường hợp được xem xét, cấp lại chứng chỉ hành nghề Quản tài viên. Do đó, anh có thể làm hồ sơ để đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề Quản tài viên và nộp hồ sơ tại Bộ Tư pháp để Bộ Tư pháp xem xét việc cấp lại chứng chỉ hành nghề cho anh nếu đủ điều kiện.