Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (19/11/2022)

19 tháng 11, 2022

Chính sách mới có hiệu lực 19/11/2022 là quy định về chế độ đối với người nghiện bị đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc theo Thông tư 62/2022/TT-BTC.

Cụ thể, Thông tư 62 quy định về mức chi thực hiện chế độ đối với người nghiện bị đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc như sau:

- Tiền ăn, tiền chăn, màn, gối, chiếu, đồ dùng sinh hoạt cá nhân, quần áo của người cai nghiện và băng vệ sinh (với nữ): Thực hiện theo Điều 65 Nghị định 116/2021/NĐ-CP.

- Chi phí khám sàng lọc, đánh giá mức độ nghiện, xét nghiệm y tế theo chỉ định của bác sỹ và hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế: Mức chi theo giá dịch vụ do cơ quan có thẩm quyền quyết định.

- Tiền thuốc cắt cơn, giải độc, điều trị rối loạn tâm thần và các bệnh khác theo hướng dẫn Bộ Y tế.

- Khám sức khỏe 06 tháng/lần theo quy định tại khoản 1 Điều 67 Nghị định 116/2021/NĐ-CP và hướng dẫn Bộ Y tế.

Chính sách mới có hiệu lực 19/11/2022

Chính sách mới có hiệu lực 19/11/2022 (Ảnh minh họa).

- Thuốc chữa bệnh thông thường, phòng chống HIV/AIDS, các bệnh truyền nhiễm và dịch bệnh: Mức chi theo chi phí thực tế.

- Học văn hóa cho người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi.

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, đọc sách, báo, xem truyền hình, vui chơi giải trí ngoài thời gian học tập, lao động...

Nguồn Luật Việt Nam.