Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (10/11/2023)

10 tháng 11, 2023

Hôm nay - ngày 10/11/2023, các văn bản về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô công và hướng dẫn về chương trình phát triển đô thị chính thức có hiệu lực thi hành.

Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô công

Nghị định số 72/2023/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chính thức có hiệu lực hôm nay.

Nghị định này quy định về tiêu chuẩn, định mức, kinh phí sử dụng xe ô tô; thuê dịch vụ xe ô tô và sắp xếp lại, xử lý xe ô tô đối với:

- Xe ô tô phục vụ công tác các chức danh.

- Xe ô tô phục vụ công tác chung.

- Xe ô tô chuyên dùng.

- Xe ô tô phục vụ lễ tân nhà nước.

Theo đó, các chức danh sử dụng thường xuyên một xe ô tô trong thời gian công tác với giá tối đa 1,6 tỷ đồng/xe, gồm: Ủy viên Trung ương Đảng chính thức; Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Trưởng ban, cơ quan Đảng ở Trung ương; Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản...

Các chức danh sử dụng thường xuyên một xe ô tô trong thời gian công tác với giá tối đa 1,55 tỷ đồng/xe, gồm: Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang bộ; Tổng Kiểm toán nhà nước; Trưởng tổ chức chính trị - xã hội trung ương...

Chính sách mới có hiệu lực 10/11/2023 (Ảnh minh họa).

Hướng dẫn một số nội dung về chương trình phát triển đô thị

Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về chương trình phát triển đô thị tại Thông tư 06/2023/TT-BXD.

Theo đó, chỉ tiêu phát triển đô thị tỉnh gồm:

- Tỷ lệ đô thị hóa;

- Số lượng đô thị, danh mục đô thị, đô thị dự kiến điều chỉnh địa giới hành chính và đô thị dự kiến thành lập mới theo phân loại đô thị;

- Tỉ lệ đất xây dựng đô thị trên tổng diện tích đất tự nhiên toàn tỉnh;

- Các chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh khác liên quan đến phát triển đô thị theo yêu cầu của địa phương.

Nguồn Luật Việt Nam.