Chỉ đạo mới nhất của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 ngày 23/3/2021

24 tháng 03, 2021

Ngày 23/3/2021, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Thông báo 57/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19.

Thủ tướng Chính phủ trân trọng cảm ơn toàn thể nhân dân trong nước và đồng bào ta ở nước ngoài, các ngành, các cấp, cấp ủy và chính quyền các địa phương đã nỗ lực khắc phục khó khăn, đồng lòng chia sẻ và chung tay hành động phòng, chống dịch.

Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia Vũ Đức Đam, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Nguyễn Thanh Long đã thực hiện tốt nhiệm vụ chỉ đạo phòng, chống dịch; biểu dương, đánh giá cao các Thành viên Ban Chỉ đạo, các địa phương trong cả nước, các cơ quan truyền thông... đã đóng góp tích cực trong chỉ đạo.

Từ thực tiễn phòng, chống dịch thời gian qua, có nhiều bài học kinh nghiệm cần được tiếp tục vận dụng, không chỉ cho công tác phòng, chống dịch mà còn cho nhiều nhiệm vụ khác:

a) Thứ nhất, có sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, quyết liệt, kịp thời của Đảng và Nhà nước, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó nổi bật là tinh thần trách nhiệm, tận tụy, quên mình của cán bộ ngành y tế, lực lượng quân đội, biên phòng, công an, sự cố gắng, chủ động, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các địa phương (nhất là các đồng chí ở cơ sở xã, thôn, bản, ấp, khu phố, tại các khu cách ly...).

b) Thứ hai, quan điểm bảo vệ sức khỏe, tính mạng nhân dân là quan trọng hàng đầu đã tạo tiền đề cho mọi nỗ lực, đồng thuận và huy động nguồn lực xã hội cho phòng, chống dịch.

c) Thứ ba, cần xây dựng, vun đắp tinh thần tự cường, tự chủ, nỗ lực vượt khó, đoàn kết một lòng ở tất cả các cấp, các ngành, các chủ thể trong xã hội, phát huy vai trò của khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

d) Thứ tư, cung cấp thông tin công khai minh bạch, kịp thời, tạo đồng thuận xã hội và tạo điều kiện để trao đổi, kiểm tra, giám sát.

đ) Thứ năm, luôn quan tâm bảo đảm an sinh xã hội, cung ứng hàng hóa thiết yếu cho nhân dân, bảo đảm tài chính cho phòng, chống dịch cũng như các cân đối lớn của nền kinh tế.

e) Thứ sáu, chú trọng hợp tác quốc tế, chủ động đưa ra các sáng kiến và tham gia có trách nhiệm vào các nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế trong giải quyết các thách thức toàn cầu góp phần nâng cao uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Ngoài ra, Bộ Y tế phối hợp với các bộ, ngành liên quan xem xét các biện pháp phòng chống dịch phù hợp khi triển khai áp dụng “hộ chiếu vắc xin”. 

Giao Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với các Bộ: Y tế, Quốc phòng, Công an, Ngoại giao... xem xét từng bước mở lại các đường bay quốc tế, triển khai áp dụng “hộ chiếu vắc xin” và kiểm soát dịch bệnh trong giao thương với các nước.